nBanner1

Vetraklogo1

Několik slov o nás...

Divadelní společnost Větřák Pivín byla založena dne 1. prosince 1991 pěti pivínskými ochotnickými nadšenci. V době založení Větřáku šlo především o to, udržet a uchovat v Pivíně tradici Masopustu, který od roku 1968 v Pivíně organizovala pivínská omladina pod hlavičkou ČSM a později SSM. Rozpadem této organizace hrozil zánik krásné tradice, jež přežila i tvrdou normalizaci v sedmdesátých letech. K pěti průkopníkům se velmi rychle přidali další nadšenci a to většinou mladí lidé. Ihned po Masopustu v únoru 1992 jsme započali s Větřákem organizovat v obci další kulturní akce. Zejména stavění a kácení máje se stalo v devadesátých letech velmi oblíbené. Dokonce jsme několik roků na žádost města pořádali stavěním a kácením máje  ve městě Prostějově. Také divadelní představení v zimních měsících si získala velkou přízeň nejen u pivínských diváků, ale i v okolních vesnicích. Hrajeme autorské divadlo, různé skeče a parodie nebo hry našeho oblíbence Járy Cimrmana. Provázíme svými vystoupeními také různé společenské akce v Pivíně a okolí. Žádná svatba některého mládence nebo děvčice z Větřáku se bez našeho vystoupení neobejde. Společnost má asi pětadvacet členů, jež se neustále rekrutují z dorůstající mládeže, zatímco zasloužilí ženáči pomalu odpadají. Na Větřák však nedají dopustit. Vždyť tam prožili kus svého mládí. V posledních letech pořádáme během roku již pravidelné akce – rok začíná tradičně Masopustem – u nás zvaným Ostatke. 30. dubna pak v parku velká a oblíbená akce pro děti Slet čarodějnic. Tento den také omladina staví Májku. Poslední neděle v květnu  je vyhrazena kácení máje. Za ranního kuropění některou sobotu koncem května nebo začátkem června se sejdou pivíští sekáči na Koseni lóke. Koseni lóke je akce veskrze pěvecko-sekáčsko-pijácko-romantická. Koncem června pak na ukončení školního roku soutěžní odpoledne pro školáky Hod školní brašnou. Poslední sobota v srpnu je již po devět roků vyhrazena pivínské Domlácené. Domlácená, to je vždycky menší autorské divadelní představení jako např. Hospodářův sen, Příchod RA, Co si doma zapálíme, to si sami uhasíme apod. Následuje tradičně vystoupení Hanáckého souboru Klas Kralice na Hané a taky neopakovatelný Vémlat  mlatičkou zn. Wichterle – Kovářík z roku 1937.

28. září každým rokem se na poli u Bílého kříže za dědinou sejdou děti s rodiči a probíhá zde velmi oblíbená Drakiáda. Někdy se zdá, že tato akce baví víc rodiče jak děti. 7. listopadu každým rokem si připomínáme lampiónovým  průvodem k přenosnému pomníku V.I.Lenina doby, zaplaťpánbůh, již minulé. V podzimních měsících připravujeme divadelní představení, které sehrajeme vždy na Mikuláše nebo ve Vánoční svátky. Zatím největší pocty se nám dostalo, když jsme dne 9. 12. 2004 a pak 28. 3. 2007 měli možnost zahrát celovečerní představení v Městském divadle v Prostějově. Byl to pro celý soubor Větřák a tím i pro naše všechny příznivce velký svátek. Dokázali jsme zaplnit divadelní sál v Národním domě v nádherné secesní budově. Divadelní soubor Větřák Pivín tak vstoupil na prkna, jež znamenají svět.

I přes tento velký úspěch však zůstáváme nadále v Pivíně, protože Pivín je jen jeden.

[Hlavní strana] [Historie] [Kontakt] [Akce] [Fotoarchiv] [FAQ]